Despre cadastru si intabulare pe scurt

Prin cadastru se realizeaza identificarea, dimensionarea / masurarea, descrierea precum si inregistrarea unui imobil (apartament, teren, casa) in actele cadastrale si se reprezinta pe hartile si planurile cadastrale.

O carte funciara cuprinde atat descrierea imobilelor cat si toate inscrierile privind drepturile reale imobiliare, drepturile personale, actele, faptele ori raporturile juridice ce au vreo legatura cu acele imobile. In doua cuvinte, inscrierea unui imobil in Cartea Funciara (sau intabularea, cum se mai numeste) are acelasi rol precum cartea de identitate a unei persoane.

Astazi, cadastrul si intabularea se fac impreuna, iar documentatiile cadastrale automat se inscriu in Cartea Funciara.

Cand ne trebuie?

Cadastrul impreuna cu intabularea sunt obligatorii pentru actele notariale, daca dorim ca sa instrainam un imobil (prin vanzare-cumparare, schimb, donatie etc.), ori in momentul cand se doreste o ipotecare a imobilului (daca dorim sa luam un credit ipotecar si garantam cu acel imobil), cat si cand se doreste a avea o garantie puternica a dreptului de proprietate asupra imobilului.

Cheltuielile necesare intocmirii atat cadastrului cat si intabularii sunt divizate in doua: un onorariu perceput de catre firma ce face documentatia cadastrala si respectiv taxa perceputa de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Care sunt pasii pentru efectuarea cadastrului si a intabularii?

Proprietarului ii revine obtinerea actelor necesare cadastrului si intabularii, care pot fi procurate numai de acesta sau de imputernicitii sai notariali (nu pot fi capatate de firma de cadastru), iar de restul se poate ocupa o firma specializata:

  • cand sunt pregatite toate documentele pentru cadastru si intabulare, se stabileste telefonic o intalnire ori la biroul firmei, ori, de regula, chiar la imobilul in cauza, unde se vor face masuratorile, se vor completa cererile-tip pentru cadastrare si intabulare (ca si un Contract unde se mentioneaza atat onorariul, cat si avansul platit, taxele achitate, documentele puse la dispozitie) eliberandu-se si chitanta pentru plata in avans. De regula, se percepe ca avans o jumatate din intregul onorariu plus taxa pentru OCPI, iar chitanta pentru taxa OCPI va fi predata proprietarului, ulterior;
  • firma intocmeste documentatia care va contine doua componente: o parte tehnica (planuri, schite, memoriu tehnic, calcule etc) si o a doua parte, cea juridica (acte de proprietate, declaratii notariale, certificatul fiscal s.a.m.d.);
  • se depune documentatia realizata la Oficiul de Cadastru, respectivul imobil primeste un numar cadastral (de pe urma verificarii tehnice efectuate pe teren de catre un inspector cadastru specialist) si apoi documentele sunt trimise Biroului de Carte Funciara; acolo, imobilul va fi inscris in Cartea Funciara (dupa o verificare juridica efectuata de catre un registrator de Carte Funciara). La finalizarea intabularii in Cartea Funciara, dosarul va fi trimis retur, la Oficiul de Cadastru;
  • firma ridica documentatia cadastrala dupa avizarea de la Oficiul de Cadastru, dupa care o preda proprietarului, de regula la sediul firmei.

Documentele de proprietate, aflate in copii legalizate (cele pe care se bazeaza dosarul cadastral), se arhiveaza la sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, nu se mai restituie proprietarului, intrucat ele constituie dovada intabularii.